Categoria: Ganador público primera edición

3

Vídeo participant

Propietats ignífugues
De: Joan Maeztu Ortoll
27 abril 2015
Col·legi: Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia)
Ciutat: Barcelona
Amb aquest vídeo s’ha volgut explicar els avantatges que suposen els materials ignífugs, és a dir, els que eviten la propagació del foc. S’han fet diversos experiments utilitzant els reactius: bòrax i àcid bòric. S’ha triat el tema de les propietats ignífugues ja que avui en dia s’utilitzen per a moltes aplicacions de seguretat, com podrien ser els recobriments per a les estructures de les edificacions, indumentària professional, entre d’altres.
Per votar aquest vídeo, has d'anar a la pàgina de YouTube i estar registrat..
1324