Guanyadors 1ª edició

Aquests són els guanyadors de la 1a edició del concurs “Aquí hi ha Química” ¡Enhorabona!
Guanyador
Premi del Jurat
La meva vida és química
De: Ana Boixeda Rull
04 mayo 2015
Escola: Joaquima Pla i Farreras
Ciutat: Sant Cugat del Vallès
Professor: Antoni Aparicio
Cada dia sóc conscient de com la química millora la meva vida. En el vídeo mostro alguns dels processos amb els quals ens trobem quotidianament. Molts d'aquests processos s'han convertit en imprescindibles per a la societat actual. La idea del vídeo és conscienciar de la importància que té la química en el dia a dia.
Guanyador
Vídeo més votat
Propietats ignífugues
De: Joan Maeztu Ortoll
27 abril 2015
Escola: Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia)
Ciutat: Barcelona
Professor: Francesc Ferrando
Amb aquest vídeo s’ha volgut explicar els avantatges que suposen els materials ignífugs, és a dir, els que eviten la propagació del foc. S’han fet diversos experiments utilitzant els reactius: bòrax i àcid bòric. S’ha triat el tema de les propietats ignífugues ja que avui en dia s’utilitzen per a moltes aplicacions de seguretat, com podrien ser els recobriments per a les estructures de les edificacions, indumentària professional, entre d’altres.
Guanyador Professor

Antoni Aparicio Llurba, professor de l’Institut Joaquima Pla i Farreras, va ser premiat amb un viatge als Estats Units per visitar el Massachusetts Institute of Technology (MIT) per haver donat suport a l’alumna Ana Boixeda en l’elaboració del vídeo guanyador del Premi del Jurat.