3

Vídeo participant

La fotocatàlisi heterogènia del diòxid de titani
De: Adrián Pinilla Sánchez
30 April 2015
Col·legi: Jesuïtes El Clot
Ciutat: Barcelona
En el meu vídeo he explicat el funcionament de la fotocatàlisi heterogènia del diòxid de titani, les seves aplicacions i he realitzat una comprovació de l'eficiència fotocatalítica del diòxid de titani. He escollit aquest exemple de química perquè la fotocatàlisi heterogènia del diòxid de titani és un procés que està en fase de recerca però que té un gran potencial d'aplicacions i a més és un procés totalment ecològic, ja que solament necessita radiació solar per funcionar, i que pot cobrar molta importància en un futur, sobretot en el camp del tractament d'aire i el tractament de l'aigua.
Per votar aquest vídeo, has d'anar a la pàgina de YouTube i estar registrat..
182