6

Quin mal de panxa!

Fent servir les reaccions àcid-base per a la nostra salut

En més o menys mesura, totes les activitats que realitzem de forma quotidiana requereixen d’una despesa d’energia. Aquesta pèrdua l’hem de recuperar periòdicament amb els àpats que realitzem al llarg del dia. Així, seguint estrictament la primera llei de la termodinàmica, transformem l’energia continguda en els nutrients que ingerim en energia útil per al nostre organisme, mitjançant la digestió.

Els sucs gàstrics de l’estómac –que contenen àcid clorhídric–, juguen un paper central en aquest procés, ja que són els responsables de produir el medi amb un pH proper a 1, necessari per trencar les molècules dels aliments en unes de més petites i més fàcilment absorbibles. Però, de vegades, aquest procés de digerir els aliments en medi àcid causa malestars, o fins i tot problemes de salut. En aquests casos, cal neutralitzar l’àcid amb una base com les sals de fruites. O bé reduir la concentració d’àcid amb una substància com l’omeprazole.

Actualment hi ha disponible un gran ventall de substàncies químiques útils per contrarestar l’acidesa gastrointestinal, mitjançant diferents estratègies, i ajudar-nos a poder gaudir d’un sopar sense cremor d’estómac. Per exemple, les sals de fruites contraresten la baixada sobtada de pH per mitjà de la seva reacció química amb els sucs gàstrics. Aquesta estratègia pal·lia de forma immediata els efectes d’un mal funcionament biològic però, tot i que efectiva, no serveix com a prevenció. D’altra banda, l’omeprazole és un compost químic que inhibeix una proteïna específica de les cèl·lules epitelials de les glàndules de la mucosa de l’estómac, reduint així la producció dels sucs gàstrics.

EL POSSIBLE MALESTAR CAUSAT EN LA DIGESTIÓ ES POT PAL·LIAR AMB UNA BASE COM LES SALS DE FRUITES
I quina és la química?

Les sals de fruites són formulacions químiques compostes principalment per carbonats i hidrogencarbonats (comunament anomenats bicarbonats) de sodi o de calci, que actuen directament augmentant el pH del medi per mitjà d’una reacció àcid-base de neutralització. Per exemple, la sal més emprada, l’hidrogencarbonat (o bicarbonat) de sodi, es combina amb l’àcid clorhídric (àcid fort) present a l’estómac, segons la reacció:

Quins conceptes ho expliquen?

La manera com podem definir els conceptes d’àcid i base ha estat àmpliament debatuda al llarg del temps i encara avui existeixen múltiples definicions que permeten descriure les propietats d’aquestes substàncies. Es pot considerar la capacitat que té una espècie química de dissociar-se per donar hidrons o ions hidròxid en dissolució aquosa (teoria d’Arrhenius). O, atenent a les reaccions de neutralització, es podria considerar la tendència de donar o acceptar hidrons com a criteri per identificar els àcids i les bases (teoria de Brønsted i Lowry o teoria de l’àcid-base conjugats). En qualsevol cas, un àcid incrementa la concentració d’hidrons en el medi de reacció i una base la redueix.

1. Cremes per protegir-nos del sol
2. Els dispositius mòbils del futur
3. Dur i resistent
4. Coixins de vida: els airbags
5. Hàbits més sostenibles
6. Quin mal de panxa!
7. Mengem aire?
8. Química que dóna aigua
9. Calor sense foc i fred sense gel
10. Biometà