ca / es

Contacte

    AVÍS LEGAL
    Les dades de caràcter personal facilitades seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer amb la finalitat de portar a terme la gestió de la participació en el concurs “Aquí hi ha Química”. D’acord amb la normativa esmentada, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a la Secretaria General d’IQS.

    Pin It on Pinterest