ca / es

La Química i les seves aplicacions

Una ciència central

La Química és la ciència que estudia l’estructura, la composició i les propietats de la matèria, així com les transformacions que aquesta experimenta durant les reaccions químiques.

És una de les ciències bàsiques perquè nombrosos camps de coneixement, com per exemple la biologia, la medicina, la geologia o l’astronomia, es recolzen en ella per desenvolupar els seus continguts.

La Química ha estat sempre present en la història de la humanitat: els nostres primers avantpassats ja la utilitzaven quan transformaven el fang en ceràmica, pintaven superfícies amb tints naturals o conservaven el menjar en sal. Els filòsofs grecs la miraven amb desdeny pel seu caràcter pràctic molt llunyà al pensament “pur”. No va ser fins al renaixement i concretament amb Robert Boyle que es va encunyar el nom de Química i va descriure el mètode experimental per adquirir nous coneixements, practicant la inducció mental per interpretar la realitat observada. La Química a partir d’aquest moment va buscar, com tota ciència experimental, el Com en lloc del Per què.

Al segle XX, la Química aprofundeix en l’estudi de l’estructura dels àtoms i la formació de les molècules, fórmules i organismes complexos i la indústria química s’expandeix amb la creació de nous materials, productes i fàrmacs que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones.

Actualment, la Química segueix aportant multitud de millores per al progrés de la societat, especialment gràcies als nous camps d’estudi i les seves aplicacions.

La Química segueix aportant multitud de millores per al progrés de la societat

Aplicacions de la Química

La Química es troba a tot arreu: a la fotosíntesi de les plantes, a l’ADN de les nostres cèl·lules, als medicaments, en el color de la nostra roba, en l’elaboració de combustibles… Seria possible afirmar que la Química és una de les ciències que més ha permès avançar a la societat i que més ha facilitat i millorat la vida de les persones. T’imagines el món sense vacunes, sense ordinadors o sense mitjans de transport com el cotxe?

Per entendre les múltiples aplicacions que té la Química, ens podem fixar en les diferents disciplines que hi ha dins d’aquesta ciència, i que s’agrupen segons el tipus d’estudi o la matèria que analitzen.

La Química és una de les ciències que més ha permès avançar a la societat

Classificació de les diferents branques de la Química

En un intent per classificar les diferents branques de la Química hem d’esmentar:

Química orgànica

Estudia els compostos que contenen àtoms amb enllaços carboni/hidrogen, com els hidrocarburs, els polímers o les proteïnes. Abasta tots els elements naturals i els teixits orgànics. Ens proporciona solucions per millorar la nostra qualitat de vida en àmbits com la higiene o la salut.

Bioquímica

Estudia les substàncies presents en els organismes vius, com plantes, animals, microorganismes o éssers humans.

Química analítica

Té com a finalitat l’estudi de la composició química d’un material o mostra, mitjançant diferents mètodes de laboratori.

Astroquímica

Estudia la composició dels elements materials que es troben en l’univers, com a estels o planetes.

Química farmacèutica

Estudi de molècules i la seva síntesi per desenvolupar medicaments amb l’objectiu de combatre o pal·liar malalties.

Química inorgànica

Estudia la formació, composició, estructura i reaccions químiques dels elements i compostos inorgànics, és a dir, aquells que no contenen enllaços de carboni/hidrogen, com són els metalls, els minerals o els materials ceràmics. Per exemple, la fibra òptica, el formigó o els xips electrònics són aplicacions de la química inorgànica.

Química-física

Estudia la matèria i les seves transformacions mitjançant l’aplicació de coneixements físics com el moviment, el temps, l’energia, les forces, etc.

Ingeniería química

Branca de l’enginyeria que s’encarrega del desenvolupament de processos industrials per dur a terme les transformacions químiques i físiques de la matèria i del disseny de nous materials l’elaboració dels quals requereix de sofisticades transformacions físiques i químiques de la matèria.

Electroquímica

Analitza la relació existent entre les reaccions químiques i l’electricitat.

Química medioambiental

Estudia els processos químics que tenen lloc en el medi ambient (en el sòl, l’aigua de mars, rius, llacs i oceans i en l’atmosfera…), així com l’impacte de les activitats humanes sobre el nostre entorn.

Només amb els conceptes esmentats ja podem fer-nos una idea de les moltes aplicacions d’aquesta ciència en la indústria i en la societat. Per exemple, per a l’elaboració de nous teixits o materials per augmentar el rendiment esportiu, per a la creació de combustibles més respectuosos amb el medi ambient o productes cosmètics per a persones amb alta sensibilitat en la pell.

Pin It on Pinterest