ca / es

Informació legal

El titular d’aquest web és IQS, institució pertanyent a la Universitat Ramon Llull, amb seu social en Via Augusta 390, 08017 Barcelona.

Objecte
1. IQS, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.
2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa tenir cap tipus de relació de caràcter comercial amb l’usuari. L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

Responsabilitat
3. Aquest lloc web conté informació relativa al concurs “Aquí hi ha Química” així com informació didàctica sobre la química com a ciència. IQS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
4. IQS es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el web, sense que existeixi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de IQS – Aquí Hi ha Química.
5. El lloc web de IQS fa servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Consulti la nostra política de cookies.
6. Des del web d’Aquí Hi ha Química és possible que es redirigeixi a continguts de tercers web. Atès que IQS no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, IQS manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
7. La presència de links al web de IQS, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre IQS i els particulars o empreses titulars dels webs als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços.
8. IQS es reserva el dret de retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen al seu web.
9. IQS no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats –a títol enunciatiu però no limitatiu–, en fòrums, xat’s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web “Aquí Hi ha Química” de IQS. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, IQS es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
10. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, IQS no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
11. Aquest web ha estat dissenyat per suportar els navegadors Explorer, Mozilla, Chrome i Safari. IQS no es fa responsable dels perjudicis de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el web.
12. L’accés a aquest web es realitza en un entorn no segur, per la qual cosa la informació es transmet de forma no xifrada.

Protecció de dades personals
13. En compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, IQS garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
14. Quan siguin requerits dades personals, l’usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de les finalitats de la recollida, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO).Si vostè vol donar-se de baixa de les comunicacions comercials per correu electrònic, comuniqui’ns-ho a través de comunicacioniqs@iqs.edu amb l’assumpte “BAIXA”.

Propietat Intel·lectual i industrial
15. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de IQS o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
16. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de IQS. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part IQS serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
17. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a IQS i que poguessin aparèixer en el web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.
IQS reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat de IQS sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de IQS.

Llei Aplicable i Jurisdicció
18. Els termes i condicions que regeixen aquest web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
19. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals que corresponguin segons la jurisdicció de l’usuari.

Pin It on Pinterest