ca / es

Sortides professionals

Sectors en els quals desenvolupar la professió de químic

L’oferta sectorial per als químics és molt àmplia. De fet, una part important dels titulats en química desenvolupen la seva activitat professional en empreses les activitats de les quals no són exclusives del sector químic, com per exemple empreses d’electricitat, electrònica, alimentació, serveis sanitaris, etc.

Entre la diversitat de possibilitats de cara a desenvolupar un futur professional, destaquen:

Desenvolupar, dissenyar, implantar i gestionar productes, processos i instal·lacions de la indústria química i totes aquelles altres que fabriquen o manipulen productes químics i biològics (farmacèutiques, alimentàries, petrolieres, de biomaterials i biotecnològiques, cosmètica, pintures i tintes, de cautxú, indústria paperera o tèxtil…).

Col·laborar en el desenvolupament de nous productes i processos químics i biotecnològics, en el reciclat i tractament dels residus industrials, en l’experimentació i l’aprofitament de matèries primeres i en tasques relacionades amb l’avaluació tècnic-econòmica de recursos.

Formar part d’equips d’R+D+i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d’aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials.

Realitzar funcions en àrees mediambientals, de gestió i control de la qualitat, seguretat i salut.

Accedir a competències de recerca a través dels estudis de màster i doctorat de IQS.

Desenvolupar la teva activitat en les administracions públiques i en la docència.

Pin It on Pinterest