ca / es
Irimia Menchero
03 maig 2017
La Salle Girona
Girona

El vídeo reflecteix el procés pel qual les plantes alliberen oxigen i com aquest és assimilat pel nostre organisme a través dels alvèols pulmonars. Vaig decidir escollir aquest tema ja que en gran manera li devem la vida a tots els organismes que produeixen oxigen i purifiquen el nostre aire.

La Química de la Vida

Pin It on Pinterest