ca / es
Itziar Ezquerra Invernón
03 maig 2022
Escola Pia Terrassa
Terrassa

Els insecticides són uns compostos químics creats per contraatacar les plagues d’insectes que puguin alterar el creixement dels cultius i disminuir el rendiment de l’agricultor. Per tant, són un component rellevant en la nostra societat, ja que sense ells, la producció de fruites, verdures i vegetals disminuiria.

Insecticides

Pin It on Pinterest