ca / es
Lluís Victory Cirer
27 abr. 2016
Luis Vives
Palma de Mallorca

El foc és possiblement una de les reaccions químiques bàsiques que van permetre a la nostra espècie evolucionar. A partir del seu descobriment, la ciència ha explotat aquest recurs així com la resta de reaccions exotèrmiques per desenvolupar tota la tecnologia i gran part dels serveis dels que gaudim avui dia.

El foc

Pin It on Pinterest