ca / es
Berta Canalís Rey-Maquieira
03 maig 2016
Luis Vives
Palma de Mallorca

Es mostren els avantatges de l’atmosfera modificada presents en aliments com per exemple l’amanida enfront d’aliments sense envasar d’atmosfera normal. Això és a causa que l’envasament en atmosfera modificada redueix el creixement microbià i retarda la deterioració enzimàtica amb el propòsit d’allargar la vida útil del producte.

Atmosfera modificada

Pin It on Pinterest