ca / es
Jaume Gómez Puig
03 maig 2019
Montessori-Palau
Girona

El meu vídeo tracta sobre la importancia de les propietas químiques del sabó. Aquestes són les que permeten eliminar facilment la brutícia i així aconseguir una netedat clau en les nostres vides. Vaig escollir aquest treball perquè no crec que la societat en general estigui conscienciada de la importancia del sabó i tampoc de com funciona aquest producte.

La química del sabó

Pin It on Pinterest