3

Vídeo participant

El foc
De: Lluís Victory Cirer
27 April 2016
Col·legi: Luis Vives
Ciutat: Palma de Mallorca

El foc és possiblement una de les reaccions químiques bàsiques que van permetre a la nostra espècie evolucionar. A partir del seu descobriment, la ciència ha explotat aquest recurs així com la resta de reaccions exotèrmiques per desenvolupar tota la tecnologia i gran part dels serveis dels que gaudim avui dia.

Per votar aquest vídeo, has d'anar a la pàgina de YouTube i estar registrat..
2