ca / es
Maia Riba
22 març 2019
Jesuïtes Casp
Barcelona

A la nostra reacció, el bicarbonat es descompon en carbonat de sodi, vapor d’aigua, diòxid de carboni. Mentre que la combustió de l’etanol produeix vapor d’aigua i diòxid de carboni.

2 NaHCO3 ——— Na2CO3 + H20 + CO2

C2H5OH + 3O2 ——- 2 CO2 + 3H2O

Alhora, el sucre es caramel·litza per acció de la calor. En aquest estat plàstic, el sucre s’infla per acció del gas desprès. Mentre el sucre s’infla i la reacció contínua, el sucre acaba per cremar-se en una reacció que combina la combustió i la deshidratació:

C12H22O11 + 12 O2 —— 12 CO2 + 11 H2O

C12H22O11 + Q ——- 12C + 11H2O

El que s’obté de la reacció és carboni inflat, amb una forma que recorda a una serp.

Holothuroidea

Pin It on Pinterest