ca / es
Judith Servera Bosch
04 maig 2020
Escola Pia de Terrassa
Terrassa

Aquest vídeo té com a fi explicar el procés d’intoxicació per monòxid de carboni, ja que és un gas inodor,  incolor,  inflamable i molt tòxic, però que és 210 vegades més afí amb  l’hemoglobina, la proteïna de la sang que s’encarrega de transportar l’oxigen, que el mateix oxigen. Això significa que certes quantitats de CO saturen l’hemoglobina i inhibeixen l’oxidació de la sang de manera silenciosa; t’ofegues, però el color de la teva pell no canvia ni tens símptomes aparents.

Com ha mort?

Pin It on Pinterest