ca / es
Silvia García-Arroba Romero
25 abr. 2021
Puigcerver
Reus

En aquest vídeo explico la reacció que té lloc en la hidratació del poliacrilat de sodi i també la meva experiència pràctica tot enumerant el material usat. Per últim, exposo algunes de les aplicacions d’aquest polímer per reflectir com la química ens ajuda en el nostre dia a dia perquè aquí hi ha química.

Els polímers: la química dels bolquers

Pin It on Pinterest