ca / es
Jordi Comas Sala
29 abr. 2021
Montessori Palau
Girona

El vídeo tracta d’una patologia que molts arquitectes s’han anat trobant al llarg de les últimes dècades, l’aluminosi. S’exposa la seva composició i els efectes que produeix l’aparició del fenomen, així com un desenvolupament experimental per comparar la resistència d’una biga afectada respecte una que no ho està. D’aquesta manera s’obtenen unes conclusions i possibles solucions per disminuir el risc d’afectació de l’edifici.

ALUMINOSI, cauen els edificis?

Pin It on Pinterest