ca / es
12 febr. 2015

Es denomina biometà al gas metà (CH4) d’origen biològic. S’estima que només el bestiar boví en produeix 80 milions de tones anuals que s’alliberen a l’atmosfera. El biometà és suficient per cobrir el consum anual de gas natural domèstic de tot l’estat espanyol. Tot i ser el menys popular dels biocombustibles, és el més net i el de menor impacte ecològic. La producció i posterior combustió del biometà compleix amb totes les exigències d’una font d’energia ecològica i ajuda al compliment dels objectius 2020 de la Unió Europea. El biometà té potencial com a solució a múltiples problemàtiques socials, des de la gestió de residus urbans i agrícoles fins a la purificació de l’aigua i la millora de la qualitat de l’aire.

L’aplicació fonamental del biometà és la combustió per produir energia. En funció del grau de refinament del biometà, es pot emprar per diverses aplicacions energètiques de complexitat creixent. L’aplicació més barata i senzilla és la crema de biometà per calefacció. Fa molts anys que a països menys desenvolupats s’empren els gasos emanats dels residus agrícoles per tal d’obtenir biometà de baixa qualitat. El gas serveix per a l’autoabastiment de famílies senceres, especialment en entorns agrícoles. En un major grau de refinament, el biometà es pot emprar per a la cogeneració d’electricitat i vapor. Finalment, l’aplicació més futurista del biometà és la pila de combustible, però requereix una puresa superior al 99,5% per a un correcte funcionament.

Biometà

Pin It on Pinterest