ca / es
Joan Maeztu Ortoll
27 abr. 2015
Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia)
Barcelona

Amb aquest vídeo s’ha volgut explicar els avantatges que suposen els materials ignífugs, és a dir, els que eviten la propagació del foc. S’han fet diversos experiments utilitzant els reactius: bòrax i àcid bòric.
S’ha triat el tema de les propietats ignífugues ja que avui en dia s’utilitzen per a moltes aplicacions de seguretat, com podrien ser els recobriments per a les estructures de les edificacions, indumentària professional, entre d’altres.

Propietats ignífugues

Pin It on Pinterest