ca / es
Núria Grande Ribó
01 maig 2015
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
Barcelona

El vídeo mostra la reacció entre l’àcid clorhídric de l’estómac i el bicarbonat que prenem quan notem acidesa estomacal. És un tema comú en la societat i he cregut convenient explicar-ne de manera senzilla la base científica.

L’acidesa estomacal

Pin It on Pinterest